Help! Mijn kind doet iets strafbaars wat nu?

de rechtszaal die je kan zien als je kind iets strafbaars doet